Na Xie Nian Wo Men Yi Qi Chang De Tong Yao 那些年我们一起唱的童谣

Qiao Qian Jin 巧千金
 1. Dou Ya Meng 豆芽梦

  Dou Ya Meng 豆芽梦

  Qiao Qian Jin 巧千金

 2. Wai Po De Peng Hu Wan 外婆的澎湖湾

  Wai Po De Peng Hu Wan 外婆的澎湖湾

  Angel Bei Bei

 3. Na Xie Nian Wo Men Yi Qi Chang De Tong Yao 那些年我们一起唱的童谣

  Na Xie Nian Wo Men Yi Qi Chang De Tong Yao 那些年我们一起唱的童谣

  Qiao Qian Jin 巧千金

 4. Chang Bai Shan Shang Medley @ 长白山上

  Chang Bai Shan Shang Medley @ 长白山上

  Angel Bei Bei

 5. Yong Gan De Zhang Da 勇敢地长大

  Yong Gan De Zhang Da 勇敢地长大

  Qiao Qian Jin 巧千金

 6. Gao Shan Qing Medley @ 高山青

  Gao Shan Qing Medley @ 高山青

  Angel Bei Bei

 7. Tong Nian 童年

  Tong Nian 童年

  Qiao Qian Jin 巧千金

 8. Xiang Jian De Xiao Lu 乡间的小路

  Xiang Jian De Xiao Lu 乡间的小路

  Qiao Qian Jin 巧千金

 9. Wo Niu Yu Huang Li Niao Medley @ 蜗牛与黄鹂鸟

  Wo Niu Yu Huang Li Niao Medley @ 蜗牛与黄鹂鸟

  Qiao Qian Jin 巧千金

 10. Shu Ha Ma Medley @ 数蛤蟆

  Shu Ha Ma Medley @ 数蛤蟆

  Qiao Qian Jin 巧千金