Tian Zhen 田震

Tian Zhen 田震

Tracks

Zui Hou De Shi Ke 最后的时刻

Zui Hou De Shi Ke 最后的时刻

Tian Zhen 田震

Yu Zhong De Niao Yi Ran Zai Fei 雨中的鸟依然在飞

Yu Zhong De Niao Yi Ran Zai Fei 雨中的鸟依然在飞

Tian Zhen 田震

Tian Bian De Hong 天边的虹

Tian Bian De Hong 天边的虹

Tian Zhen 田震

野花

野花

Tian Zhen 田震

执着

执着

Tian Zhen 田震

Hou Lai De Ri Zi 后来的日子

Hou Lai De Ri Zi 后来的日子

Tian Zhen 田震

自由自在

自由自在

Tian Zhen 田震

执着 (乡摇版)

执着 (乡摇版)

Tian Zhen 田震

你是否和我一样

你是否和我一样

Tian Zhen 田震

怕黑的女人

怕黑的女人

Tian Zhen 田震