Qiao Qian Jin 巧千金

Qiao Qian Jin 巧千金

Tracks

Hua Xian Zi Zhi Ge 花仙子之歌

Hua Xian Zi Zhi Ge 花仙子之歌

Qiao Qian Jin 巧千金

Xiao Wo Niu 小蜗牛

Xiao Wo Niu 小蜗牛

Qiao Qian Jin 巧千金

Hao Er Ge 好儿歌

Hao Er Ge 好儿歌

Qiao Qian Jin 巧千金

Chun Zhi Chen Medley @ 春之晨

Chun Zhi Chen Medley @ 春之晨

Qiao Qian Jin 巧千金

Gong Xi Xin Nian Tian Mi Mi 恭喜新年甜蜜蜜

Gong Xi Xin Nian Tian Mi Mi 恭喜新年甜蜜蜜

Qiao Qian Jin 巧千金

Chun Dao Ren Jian Medley @ 春到人间

Chun Dao Ren Jian Medley @ 春到人间

Qiao Qian Jin 巧千金

Xi Nian Ying Men 喜气盈门

Xi Nian Ying Men 喜气盈门

Qiao Qian Jin 巧千金

Gong Xi Da Jia Guo Xin Nian 恭喜大家过新年

Gong Xi Da Jia Guo Xin Nian 恭喜大家过新年

Qiao Qian Jin 巧千金

Gong Xi Nian Nian Hao 恭喜年年好

Gong Xi Nian Nian Hao 恭喜年年好

Qiao Qian Jin 巧千金

Hong Yun Dang Tou 鸿运当头

Hong Yun Dang Tou 鸿运当头

Qiao Qian Jin 巧千金