Qiao Qian Jin 巧千金

Qiao Qian Jin 巧千金

Tracks

Xin Nian Oh Yeah 新年Oh Yeah

Xin Nian Oh Yeah 新年Oh Yeah

Qiao Qian Jin 巧千金

Da Jia Dou Shuo Xin Nian Hao Medley @ 大家都说新年好

Da Jia Dou Shuo Xin Nian Hao Medley @ 大家都说新年好

Qiao Qian Jin 巧千金

Tian Tian Xin Nian Tian Tian Le 天天新年天天乐

Tian Tian Xin Nian Tian Tian Le 天天新年天天乐

Qiao Qian Jin 巧千金

Zhao Cai Jin Bao 招财进宝

Zhao Cai Jin Bao 招财进宝

Qiao Qian Jin 巧千金

Bai Da Nian Medley @ 拜大年

Bai Da Nian Medley @ 拜大年

Qiao Qian Jin 巧千金

Gong Xi Xin Nian Tian Mi Mi 恭喜新年甜蜜蜜

Gong Xi Xin Nian Tian Mi Mi 恭喜新年甜蜜蜜

Qiao Qian Jin 巧千金

Chun Dao Ren Jian Medley @ 春到人间

Chun Dao Ren Jian Medley @ 春到人间

Qiao Qian Jin 巧千金

Xi Nian Ying Men 喜气盈门

Xi Nian Ying Men 喜气盈门

Qiao Qian Jin 巧千金

Chun Zhi Chen Medley @ 春之晨

Chun Zhi Chen Medley @ 春之晨

Qiao Qian Jin 巧千金

Xin Nian Hao Yun Le Tao Tao Medley @ 新年好运乐陶陶

Xin Nian Hao Yun Le Tao Tao Medley @ 新年好运乐陶陶

Qiao Qian Jin 巧千金