Xing Shi Lai Wen Hao 醒狮来问好

Qiao Qian Jin 巧千金
 1. Xing Shi Lai Wen Hao 醒狮来问好

  Xing Shi Lai Wen Hao 醒狮来问好

  Qiao Qian Jin 巧千金

 2. Gong Xi Fa Cai Fa Da Cai 恭喜发财发大财

  Gong Xi Fa Cai Fa Da Cai 恭喜发财发大财

  Qiao Qian Jin 巧千金

 3. Xin Chun He Xi 新春贺喜

  Xin Chun He Xi 新春贺喜

  Qiao Qian Jin 巧千金

 4. Wan Nian Hong 万年红

  Wan Nian Hong 万年红

  Qiao Qian Jin 巧千金

 5. Feng Shou De Cheng Guo 丰收的成果

  Feng Shou De Cheng Guo 丰收的成果

  Qiao Qian Jin 巧千金

 6. Xin Nian Le 新年乐

  Xin Nian Le 新年乐

  Qiao Qian Jin 巧千金

 7. Gua Cai Deng 挂彩灯

  Gua Cai Deng 挂彩灯

  Qiao Qian Jin 巧千金

 8. Chun Hua Qi Fang 春花齐放

  Chun Hua Qi Fang 春花齐放

  Qiao Qian Jin 巧千金

 9. Cai Shen Ye Song Cai Bao 财神爷送财宝

  Cai Shen Ye Song Cai Bao 财神爷送财宝

  Qiao Qian Jin 巧千金

 10. Tao Hong Bao 讨红包

  Tao Hong Bao 讨红包

  Qiao Qian Jin 巧千金