Zhou Bi Chang 周笔畅

Zhou Bi Chang 周笔畅

Tracks

I Miss U Missing Me

I Miss U Missing Me

Zhou Bi Chang 周笔畅

Xing Qi San De Xin 星期三的信

Xing Qi San De Xin 星期三的信

Zhou Bi Chang 周笔畅

Yi Di Lei De Ju Li 一滴泪的距离

Yi Di Lei De Ju Li 一滴泪的距离

Zhou Bi Chang 周笔畅

Shi Guang Ji Yu Liu Lang Zhe 时光机与流浪者

Shi Guang Ji Yu Liu Lang Zhe 时光机与流浪者

Zhou Bi Chang 周笔畅

Yan Jing 眼镜

Yan Jing 眼镜

Zhou Bi Chang 周笔畅

藏心(电视剧《锦绣南歌》片尾主题曲)

藏心(电视剧《锦绣南歌》片尾主题曲)

Zhou Bi Chang 周笔畅

Whatever

Whatever

Zhou Bi Chang 周笔畅

Time Zone

Time Zone

Zhou Bi Chang 周笔畅

Na Me Xi Huan Ni 那么喜欢你

Na Me Xi Huan Ni 那么喜欢你

Zhou Bi Chang 周笔畅

Na Me Xi Huan Ni (Inst.) 那么喜欢你 (伴奏版)

Na Me Xi Huan Ni (Inst.) 那么喜欢你 (伴奏版)

Zhou Bi Chang 周笔畅