Liu Jun Er 刘君儿

Liu Jun Er 刘君儿

Tracks

Ge Song Xin Chun 歌颂新春

Ge Song Xin Chun 歌颂新春

Liu Jun Er 刘君儿

Gong He Xin Xi 恭贺新禧

Gong He Xin Xi 恭贺新禧

Liu Jun Er 刘君儿

Zhao Cai Jin Bao Shao Gong Lao 招财进宝少共老

Zhao Cai Jin Bao Shao Gong Lao 招财进宝少共老

Liu Jun Er 刘君儿

Hong Chen Qing Ren 红尘情人

Hong Chen Qing Ren 红尘情人

Liu Jun Er 刘君儿

Qing Nan Shou 情难守

Qing Nan Shou 情难守

Liu Jun Er 刘君儿

Ji Yu He Nian Ka 寄语贺年卡

Ji Yu He Nian Ka 寄语贺年卡

Liu Jun Er 刘君儿

Gong Du Kuai Le Nian 共渡快乐年

Gong Du Kuai Le Nian 共渡快乐年

Liu Jun Er 刘君儿

Ai Qing Zi Wei (Cantonese) 爱情之味 (广东歌)

Ai Qing Zi Wei (Cantonese) 爱情之味 (广东歌)

Liu Jun Er 刘君儿

Shuang Xing Qing Ge (Cantonese) 双星情歌 (广东歌)

Shuang Xing Qing Ge (Cantonese) 双星情歌 (广东歌)

Liu Jun Er 刘君儿

Lie Nv (Cantonese) 烈女 (广东歌)

Lie Nv (Cantonese) 烈女 (广东歌)

Liu Jun Er 刘君儿