Nong Nong Xin Nian Qing Tuan Yuan 浓浓新年庆团圆

Ah Ni (Angeline Xiao Ni Ni) 阿妮 (小妮妮)
 1. Nong Nong Xin Nian 浓浓新年

  Nong Nong Xin Nian 浓浓新年

  Ah Ni (Angeline Xiao Ni Ni) 阿妮 (小妮妮)

 2. Fu Gui Nian Zu Qu 富贵年组曲

  Fu Gui Nian Zu Qu 富贵年组曲

  Nick Chung 钟盛忠

 3. You Qing Xin Nian 有情新年

  You Qing Xin Nian 有情新年

  Miko Oh Miko 铢晋