Xin Nian Kuai Le Wo De Ai (Nick Chung,Stella Chung) 新年快乐我的爱 (钟盛忠,钟晓玉)

Nick Chung 钟盛忠
 1. Xin Nian Kuai Le Wo De Ai 新年快乐我的爱

  Xin Nian Kuai Le Wo De Ai 新年快乐我的爱

  Nick Chung 钟盛忠

 2. Cai Yuan Gun Gun 财源滚滚

  Cai Yuan Gun Gun 财源滚滚

  Nick Chung 钟盛忠

 3. Chun Feng Chui Dao Ni De Jia 春风吹到你的家

  Chun Feng Chui Dao Ni De Jia 春风吹到你的家

  Nick Chung 钟盛忠

 4. Cai Shen Dao 财神到

  Cai Shen Dao 财神到

  Nick Chung 钟盛忠

 5. Xin Xian 新鲜

  Xin Xian 新鲜

  Nick Chung 钟盛忠

 6. Cai Shen Dao Wo Jia 财神到我家

  Cai Shen Dao Wo Jia 财神到我家

  Nick Chung 钟盛忠

 7. Gong Xi Fa Cai 恭喜发财

  Gong Xi Fa Cai 恭喜发财

  Nick Chung 钟盛忠

 8. Bong Bong Bang Bang

  Bong Bong Bang Bang

  Nick Chung 钟盛忠