Ba Mian Wei Feng 八面威风

Stella Chung 钟晓玉
 1. Ba Mian Wei Feng 八面威风

  Ba Mian Wei Feng 八面威风

  8 Super Star 八大巨星

 2. Long Fei Feng Wu Ying Xin Chun 龙飞凤舞迎新春

  Long Fei Feng Wu Ying Xin Chun 龙飞凤舞迎新春

  Nick Chung 钟盛忠

 3. Xiang Xiang Dou Ji Xiang 祥祥都吉祥

  Xiang Xiang Dou Ji Xiang 祥祥都吉祥

  Nick Chung 钟盛忠

 4. Xiao Bai Nian 小拜年

  Xiao Bai Nian 小拜年

  Nick Chung 钟盛忠

 5. 百万富翁你来当

  百万富翁你来当

  Nick Chung 钟盛忠

 6. 弄狮

  弄狮

  Nick Chung 钟盛忠

 7. 来来来干一杯

  来来来干一杯

  Nick Chung 钟盛忠

 8. 今年要比去年好

  今年要比去年好

  Nick Chung 钟盛忠