Liu De Hua 刘德华

Andy Lau 刘德华
 1. Dao Gao 祷告

  Dao Gao 祷告

  Andy Lau 刘德华

 2. Shi Shi Duo Mo 世事多磨

  Shi Shi Duo Mo 世事多磨

  Andy Lau 刘德华

 3. Ai Shi Nan Li 爱逝难离

  Ai Shi Nan Li 爱逝难离

  Andy Lau 刘德华

 4. Shen Ye Dao Fang 深夜到访

  Shen Ye Dao Fang 深夜到访

  Andy Lau 刘德华

 5. Hai Mei You Shuo 还没有说完

  Hai Mei You Shuo 还没有说完

  Andy Lau 刘德华

 6. Zhi You Yi Ge Ren 只有一个人

  Zhi You Yi Ge Ren 只有一个人

  Andy Lau 刘德华

 7. Liu Lang 流浪

  Liu Lang 流浪

  Andy Lau 刘德华

 8. Wo Hen Wo Chi Xin 我恨我痴心

  Wo Hen Wo Chi Xin 我恨我痴心

  Andy Lau 刘德华

 9. Yong Bao 拥抱

  Yong Bao 拥抱

  Andy Lau 刘德华

 10. Gong Ni Shang Xin Guo 共你伤心过

  Gong Ni Shang Xin Guo 共你伤心过

  Andy Lau 刘德华