Andy Lau 刘德华

Andy Lau 刘德华

Tracks

Bing Yu 冰雨

Bing Yu 冰雨

Andy Lau 刘德华

Zhong Guo Ren 中国人

Zhong Guo Ren 中国人

Andy Lau 刘德华

Tian Yi 天意

Tian Yi 天意

Andy Lau 刘德华

Mei Tian Ai Ni Duo Yi Xie 每天爱你多一些

Mei Tian Ai Ni Duo Yi Xie 每天爱你多一些

Andy Lau 刘德华

Man Zhu Sha Hua 蔓珠莎华

Man Zhu Sha Hua 蔓珠莎华

Andy Lau 刘德华

Stand Up 站起来

Stand Up 站起来

Andy Lau 刘德华

Yi Sheng He Qiu 一生何求

Yi Sheng He Qiu 一生何求

Andy Lau 刘德华

Man Bu Ren Sheng Lu 漫步人生路

Man Bu Ren Sheng Lu 漫步人生路

Andy Lau 刘德华

Hai Kuo Tian Kong Yi Lu Shi Lan 海闊天空一路是藍

Hai Kuo Tian Kong Yi Lu Shi Lan 海闊天空一路是藍

Andy Lau 刘德华

Slip Away

Slip Away

Andy Lau 刘德华