Andy Lau 刘德华

Andy Lau 刘德华

Tracks

Duo Chou Shan Gan 多愁善感

Duo Chou Shan Gan 多愁善感

Andy Lau 刘德华

Da Xia 大侠

Da Xia 大侠

Andy Lau 刘德华

Hong Yan Zi Bi 红颜自闭

Hong Yan Zi Bi 红颜自闭

Andy Lau 刘德华

Guan Shi Yin (Special Remixed) 观世音 (特别版)

Guan Shi Yin (Special Remixed) 观世音 (特别版)

Andy Lau 刘德华

Guan Shi Yin 观世音

Guan Shi Yin 观世音

Andy Lau 刘德华

Zhang Kai Yan Jing 张开眼睛

Zhang Kai Yan Jing 张开眼睛

Andy Lau 刘德华

Mo Fan Sheng 模范生

Mo Fan Sheng 模范生

Andy Lau 刘德华

Nan Mian You Cuo 难免有错

Nan Mian You Cuo 难免有错

Andy Lau 刘德华

Bing Yu 冰雨

Bing Yu 冰雨

Andy Lau 刘德华

Zhong Guo Ren 中国人

Zhong Guo Ren 中国人

Andy Lau 刘德华