Huan Chang Xing Fu Nian 欢唱幸福年

Various Artists - Chinese New Year 新年群星
 1. Qing Xin Nian 庆新年

  Qing Xin Nian 庆新年

  Gao Shan 高山

 2. Chun Hua Qi Fang (Medley) 春花齐放 (组曲)

  Chun Hua Qi Fang (Medley) 春花齐放 (组曲)

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 3. Peng Lai Chun Nuan 蓬莱春暖

  Peng Lai Chun Nuan 蓬莱春暖

  Lin Shu Rong 林淑容

 4. Huan Le Nian Nian 欢乐年年

  Huan Le Nian Nian 欢乐年年

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 5. 欢唱幸福年 (组曲)

  欢唱幸福年 (组曲)

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 6. Wan Shi Dou Ji Xiang 万事都吉祥

  Wan Shi Dou Ji Xiang 万事都吉祥

  Li Lan Feng 李岚风

 7. Xian Nian Ge Er Da Jia Chang 新年歌儿大家唱

  Xian Nian Ge Er Da Jia Chang 新年歌儿大家唱

  Li Lan Feng 李岚风