2006 Real Chuang Zhuo Ji 2006 Real 创作集

Yu Heng 宇珩
 1. Tai Liao Jie 太了解

  Tai Liao Jie 太了解

  Yu Heng 宇珩

 2. Nv Sheng Zhi Jue 女生直觉

  Nv Sheng Zhi Jue 女生直觉

  Yu Heng 宇珩

 3. Li Wu 礼物

  Li Wu 礼物

  Yu Heng 宇珩

 4. Yi Kou Qi Ai Ni 一口气爱你

  Yi Kou Qi Ai Ni 一口气爱你

  Yu Heng 宇珩

 5. You Ni Duo Hao 有你多好

  You Ni Duo Hao 有你多好

  Yu Heng 宇珩

 6. Mao Xian Jia 冒险家

  Mao Xian Jia 冒险家

  Yu Heng 宇珩

 7. Xue Xi 学习

  Xue Xi 学习

  Yu Heng 宇珩

 8. Jiu Shi Wo 就是我

  Jiu Shi Wo 就是我

  Yu Heng 宇珩

 9. Yi Shi De Chi Bang 遗失的翅膀

  Yi Shi De Chi Bang 遗失的翅膀

  Yu Heng 宇珩

 10. Bie Wen Ai Shi Shen Me 别问爱是什么

  Bie Wen Ai Shi Shen Me 别问爱是什么

  Yu Heng 宇珩