Xiao Jin Niu He Nian 小金牛贺年

Various Artists - Chinese New Year 新年群星
 1. Xiao Jin Niu He Nian 小金牛贺年

  Xiao Jin Niu He Nian 小金牛贺年

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 2. Niu Niu Da Ge Zui De Yi 牛牛大哥最得意

  Niu Niu Da Ge Zui De Yi 牛牛大哥最得意

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 3. Qian Jin He Sui 千金贺岁

  Qian Jin He Sui 千金贺岁

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 4. Xin Nian Niu Yi Niu 新年扭一扭

  Xin Nian Niu Yi Niu 新年扭一扭

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 5. Chun Tian De Xuan Lv 春天的旋律

  Chun Tian De Xuan Lv 春天的旋律

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 6. Dong Bian Qiao Luo Xi Bian Xiang 东边敲锣西边响

  Dong Bian Qiao Luo Xi Bian Xiang 东边敲锣西边响

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星