Guo Bing Jian,Chen Zhi Wen - Gui Ma Guang Dong Ge Qu 郭炳坚,陈芷雯 - 鬼马广东歌曲

Chen Zhi Wen 陈芷雯
 1. Jing Guo Gui 精过鬼

  Jing Guo Gui 精过鬼

  Chen Zhi Wen 陈芷雯

 2. Zui Diao Diao 咀刁刁

  Zui Diao Diao 咀刁刁

  Chen Zhi Wen 陈芷雯

 3. San Geng Ban Ye Mi Chu Jie 三更半夜咪出街

  San Geng Ban Ye Mi Chu Jie 三更半夜咪出街

  Chen Zhi Wen 陈芷雯

 4. Zui Jin Pen Pen Che 最劲呠呠车

  Zui Jin Pen Pen Che 最劲呠呠车

  Chen Zhi Wen 陈芷雯

 5. Ma Que Ying Xiong (Wu Dui Bai) 麻雀英雄 (无对白)

  Ma Que Ying Xiong (Wu Dui Bai) 麻雀英雄 (无对白)

  Chen Zhi Wen 陈芷雯

 6. Ka Fei Dian Zuo Chong Cha 咖啡店做冲茶

  Ka Fei Dian Zuo Chong Cha 咖啡店做冲茶

  Chen Zhi Wen 陈芷雯

 7. Hao Da Bu Ping 好打不平

  Hao Da Bu Ping 好打不平

  Chen Zhi Wen 陈芷雯

 8. San Geng Ban Ye Mi Chu Jie (Wu Dui Bai) 三更半夜咪出街 (无对白)

  San Geng Ban Ye Mi Chu Jie (Wu Dui Bai) 三更半夜咪出街 (无对白)

  Chen Zhi Wen 陈芷雯

 9. Ge Xing You Xi Wen Da 歌星游戏问答

  Ge Xing You Xi Wen Da 歌星游戏问答

  Chen Zhi Wen 陈芷雯

 10. Tou Tou Mo Mo 偷偷摸摸

  Tou Tou Mo Mo 偷偷摸摸

  Chen Zhi Wen 陈芷雯