Huang Yi Fei 黄一飞

Huang Yi Fei 黄一飞

Tracks

Huan Xi Huan Xi Jiu Hao 欢喜欢喜就好

Huan Xi Huan Xi Jiu Hao 欢喜欢喜就好

Huang Yi Fei 黄一飞

Huan Xi Huan Xi Jiu Hao 欢喜欢喜就好

Huan Xi Huan Xi Jiu Hao 欢喜欢喜就好

Huang Yi Fei 黄一飞

Lao Wang Mou 老尫某

Lao Wang Mou 老尫某

Huang Yi Fei 黄一飞

Ba Ba Ai Wa Wa 爸爸愛娃娃

Ba Ba Ai Wa Wa 爸爸愛娃娃

Huang Yi Fei 黄一飞

Hao Da Pu Long Shi Ren De Wang 好打埔拢是人的尪

Hao Da Pu Long Shi Ren De Wang 好打埔拢是人的尪

Huang Yi Fei 黄一飞

Liu Lang Qing Ge 流浪情歌

Liu Lang Qing Ge 流浪情歌

Huang Yi Fei 黄一飞

Qian Wan Fu Weng 千万富翁

Qian Wan Fu Weng 千万富翁

Huang Yi Fei 黄一飞

Lao A Bo Lao A Ma 老阿伯老阿嫲

Lao A Bo Lao A Ma 老阿伯老阿嫲

Huang Yi Fei 黄一飞

Chi Qing De Ren 痴情的人

Chi Qing De Ren 痴情的人

Huang Yi Fei 黄一飞

Wu Qing De Ye Kuai Che 无情的夜快车

Wu Qing De Ye Kuai Che 无情的夜快车

Huang Yi Fei 黄一飞