Azzam Sham

Azzam Sham

Tracks

Dimana Kan Kucari Ganti (Chorus)

Dimana Kan Kucari Ganti (Chorus)

Azzam Sham

Dimana Kan Kucari Ganti (Verse)

Dimana Kan Kucari Ganti (Verse)

Azzam Sham

Cinta Gila

Cinta Gila

Azzam Sham

Cinta Gila (Bridge Chorus)

Cinta Gila (Bridge Chorus)

Azzam Sham

Cinta Gila (Chorus)

Cinta Gila (Chorus)

Azzam Sham

Biar Saja

Biar Saja

Azzam Sham

Cinta Sejatiku

Cinta Sejatiku

Azzam Sham

Cinta Sejatiku

Cinta Sejatiku

Azzam Sham

Cinta Sejatiku (Verse)

Cinta Sejatiku (Verse)

Azzam Sham

Cinta Sejatiku (Chorus 2)

Cinta Sejatiku (Chorus 2)

Azzam Sham