Sejuta Bintang (Live Show Monata 2011)

Inul Daratista
 1. Kocok Kocok (Monata Live 2011)

  Kocok Kocok (Monata Live 2011)

  Inul Daratista

 2. Karmila (Monata Live 2011)

  Karmila (Monata Live 2011)

  Ratna Antika

 3. Bunga (Monata Live 2011)

  Bunga (Monata Live 2011)

  Dwi Ratna

 4. Nyatakanlah (Monata Live 2011)

  Nyatakanlah (Monata Live 2011)

  Lilin Herlina

 5. Gedung Tua (Monata Live 2011)

  Gedung Tua (Monata Live 2011)

  Various Artist Monata 2011

 6. Arjuna Buaya (Monata Live 2011)

  Arjuna Buaya (Monata Live 2011)

  Inul Daratista

 7. Kana (Monata Live 2011)

  Kana (Monata Live 2011)

  Sodiq

 8. Ada Rindu (Monata Live 2011)

  Ada Rindu (Monata Live 2011)

  Rena

 9. Rela (Monata Live 2011)

  Rela (Monata Live 2011)

  Lilin Herlina

 10. Keranda Cinta (Monata Live 2011)

  Keranda Cinta (Monata Live 2011)

  Yuni Ayunda