Jika Ini Takdirnya

Sheryl Shazwanie
 1. Jika Ini Takdirnya (Azzam Verse)

  Jika Ini Takdirnya (Azzam Verse)

  Azzam Sham

 2. Jika Ini Takdirnya (Sheryl Verse)

  Jika Ini Takdirnya (Sheryl Verse)

  Azzam Sham

 3. Jika Ini Takdirnya (Chorus)

  Jika Ini Takdirnya (Chorus)

  Azzam Sham