Nicki Minaj

Nicki Minaj

Tracks

I'm The Best

I'm The Best

Nicki Minaj

Anaconda

Anaconda

Nicki Minaj

Starships

Starships

Nicki Minaj

Roman Reloaded

Roman Reloaded

Nicki Minaj

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe

Nicki Minaj

Roman Holiday

Roman Holiday

Nicki Minaj

Masquerade

Masquerade

Nicki Minaj

Va Va Voom

Va Va Voom

Nicki Minaj

Whip It

Whip It

Nicki Minaj

Right Thru Me

Right Thru Me

Nicki Minaj