Naim Daniel

Naim Daniel

Tracks

Sempurna (Chorus)

Sempurna (Chorus)

Naim Daniel

Sempurna

Sempurna

Naim Daniel

Sekali Lagi (Verse)

Sekali Lagi (Verse)

Naim Daniel

Sekali Lagi

Sekali Lagi

Naim Daniel

Sumpah (Verse)

Sumpah (Verse)

Naim Daniel

Sumpah (Chorus)

Sumpah (Chorus)

Naim Daniel

Adakah Engkau Menungguku Feat. Tuju (Chorus)

Adakah Engkau Menungguku Feat. Tuju (Chorus)

Naim Daniel

Only U

Only U

Juzzthin