Ilir 7

Ilir 7

Tracks

Kekasih Gelap (Rff)

Kekasih Gelap (Rff)

Ilir 7

Kekasih Gelap

Kekasih Gelap

Ilir 7

Kekasih Gelap (Song)

Kekasih Gelap (Song)

Ilir 7

Jangan Nakal Sayang (Rff)

Jangan Nakal Sayang (Rff)

Ilir 7

Jangan Nakal Sayang

Jangan Nakal Sayang

Ilir 7

Emosi

Emosi

Ilir 7

Boneka

Boneka

Ilir 7

Honey

Honey

Ilir 7

Jangan Kau Coba

Jangan Kau Coba

Ilir 7

Lemah Letih Lesu

Lemah Letih Lesu

Ilir 7