Chelsea Tong 唐素琪

Chelsea Tong 唐素琪

Tracks

Bu Yao Jiang Hen Ai Wo 不要讲很爱我

Bu Yao Jiang Hen Ai Wo 不要讲很爱我

Chelsea Tong 唐素琪

Ding Ge 定格

Ding Ge 定格

Chelsea Tong 唐素琪

Xing Huo 星火

Xing Huo 星火

Chelsea Tong 唐素琪

Mei You Ni Hai Shi Ai Ni 没有你还是爱你

Mei You Ni Hai Shi Ai Ni 没有你还是爱你

Chelsea Tong 唐素琪

Wu Sheng Hua 无声话

Wu Sheng Hua 无声话

Chelsea Tong 唐素琪

Da An 答案

Da An 答案

Chelsea Tong 唐素琪

Da Jia Hao Guo 大家好过

Da Jia Hao Guo 大家好过

Chelsea Tong 唐素琪

Zui Jia Nu Zhu Jiao 最佳女主角

Zui Jia Nu Zhu Jiao 最佳女主角

Chelsea Tong 唐素琪

Qing Kong 清空

Qing Kong 清空

Chelsea Tong 唐素琪

A Hua 阿花

A Hua 阿花

Chelsea Tong 唐素琪