Damba Ketenangan

Khai Bahar
 1. Lailahaillah

  Lailahaillah

  Khai Bahar

 2. Hasbi Rabbi Wa Nabiy

  Hasbi Rabbi Wa Nabiy

  Khai Bahar

 3. Ya Zal Jalali Wal Ikram

  Ya Zal Jalali Wal Ikram

  Khai Bahar

 4. Hasbunallah

  Hasbunallah

  Khai Bahar

 5. Istighfar

  Istighfar

  Khai Bahar

 6. Perpisahan (Bonus Track)

  Perpisahan (Bonus Track)

  Khai Bahar