Smoke + Mirrors

Imagine Dragons
 1. Polaroid

  Polaroid

  Imagine Dragons

 2. Smoke And Mirrors

  Smoke And Mirrors

  Imagine Dragons

 3. Dream

  Dream

  Imagine Dragons

 4. The Fall

  The Fall

  Imagine Dragons

 5. Friction

  Friction

  Imagine Dragons

 6. It Comes Back To You

  It Comes Back To You

  Imagine Dragons

 7. Summer

  Summer

  Imagine Dragons

 8. Trouble

  Trouble

  Imagine Dragons

 9. Hopeless Opus

  Hopeless Opus

  Imagine Dragons