Ge Qu Qing Da Nian 歌舞庆大年

Guo Bing Jian 郭炳坚
 1. Qi Kai De Sheng 旗开得胜

  Qi Kai De Sheng 旗开得胜

  Guo Bing Jian 郭炳坚

 2. Guo Bing Jian Bai Nian 郭炳坚拜年

  Guo Bing Jian Bai Nian 郭炳坚拜年

  Guo Bing Jian 郭炳坚

 3. He Xin Nian 贺新年

  He Xin Nian 贺新年

  Guo Bing Jian 郭炳坚

 4. Xin Nian Wang Xiang Zai Yang Wei 新年旺相再扬威

  Xin Nian Wang Xiang Zai Yang Wei 新年旺相再扬威

  Guo Bing Jian 郭炳坚

 5. Bian Pao Sheng 鞭炮声

  Bian Pao Sheng 鞭炮声

  Guo Bing Jian 郭炳坚

 6. Guo Nian Dao Chu Wan. Peng You Qing Ni Chi Ji 过年到处玩. 朋友请你吃鸡

  Guo Nian Dao Chu Wan. Peng You Qing Ni Chi Ji 过年到处玩. 朋友请你吃鸡

  Guo Bing Jian 郭炳坚

 7. Feng Sheng Shui Qi Hao Yun Li 风生水起好运黎

  Feng Sheng Shui Qi Hao Yun Li 风生水起好运黎

  Guo Bing Jian 郭炳坚