Guang Dong Xin Nian Ge Jing Xuan 广东新年歌精选

Liu Jun Er 刘君儿
 1. Ge Song Xin Chun 歌颂新春

  Ge Song Xin Chun 歌颂新春

  Liu Jun Er 刘君儿

 2. Ji Yu He Nian Ka 寄语贺年卡

  Ji Yu He Nian Ka 寄语贺年卡

  Liu Jun Er 刘君儿

 3. Gong Du Kuai Le Nian 共渡快乐年

  Gong Du Kuai Le Nian 共渡快乐年

  Liu Jun Er 刘君儿

 4. Feng Sheng Shui Qi Le Qian bian 风生水起乐千遍

  Feng Sheng Shui Qi Le Qian bian 风生水起乐千遍

  Liu Jun Er 刘君儿

 5. Ru Yi Ji Xiang 如意吉祥

  Ru Yi Ji Xiang 如意吉祥

  Liu Jun Er 刘君儿

 6. Gong Xi Guo Xian Nian 恭喜过新年

  Gong Xi Guo Xian Nian 恭喜过新年

  Liu Jun Er 刘君儿

 7. Huan Le Nian Nian 欢乐年年

  Huan Le Nian Nian 欢乐年年

  Liu Jun Er 刘君儿

 8. Guo Fei Nian 过肥年

  Guo Fei Nian 过肥年

  Liu Jun Er 刘君儿

 9. Zhao Cao Jin Bao 招财进宝

  Zhao Cao Jin Bao 招财进宝

  Liu Jun Er 刘君儿

 10. Xin Chun You Dao Hao Yun Lai 新春又到好运来

  Xin Chun You Dao Hao Yun Lai 新春又到好运来

  Liu Jun Er 刘君儿