Xin Chun He Chang Qu Jing Xuan 新春合唱曲精选

Liu Jun Er 刘君儿
 1. Gong He Xin Xi 恭贺新禧

  Gong He Xin Xi 恭贺新禧

  Liu Jun Er 刘君儿

 2. Zhao Cai Jin Bao Shao Gong Lao 招财进宝少共老

  Zhao Cai Jin Bao Shao Gong Lao 招财进宝少共老

  Liu Jun Er 刘君儿

 3. Cai Mei Yin Jiu Qing Xin Nian 猜枚饮酒庆新年

  Cai Mei Yin Jiu Qing Xin Nian 猜枚饮酒庆新年

  Liu Jun Er 刘君儿

 4. Xuan Jia Fu 全家福

  Xuan Jia Fu 全家福

  Liu Jun Er 刘君儿

 5. Bian Pao Sheng 鞭炮声

  Bian Pao Sheng 鞭炮声

  Liu Jun Er 刘君儿

 6. Gong He Ni 恭贺你

  Gong He Ni 恭贺你

  Liu Jun Er 刘君儿

 7. Zhu Xin Xi 祝新禧

  Zhu Xin Xi 祝新禧

  Liu Jun Er 刘君儿

 8. Fu Gui Hua Kai Wan Nian Hong 富贵花开万年红

  Fu Gui Hua Kai Wan Nian Hong 富贵花开万年红

  Liu Jun Er 刘君儿

 9. Du Guo Tai Ping Nian 度过太平年

  Du Guo Tai Ping Nian 度过太平年

  Liu Jun Er 刘君儿

 10. Qi Qi He Xia Ni 齐齐贺吓你

  Qi Qi He Xia Ni 齐齐贺吓你

  Liu Jun Er 刘君儿